Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης

Οι υδραυλικοί της εταιρείας μας, προτού αρχίσουν τις εργασίες για την εγκατάσταση του σώματος του καλοριφέρ, θα πραγματοποιήσουν δωρεάν προσεκτικό έλεγχο των σωληνώσεων ύδρευσης και θα ακολουθήσουν τα σχέδια για την τοποθέτησή του. Κατά την εγκατάσταση καυστήρα πετρελαίου είναι πολύ συχνό φαινόμενο να γίνονται αρκετά λάθη που στο μέλλον θα σου κοστίσουν σε ενέργεια και χρήματα.

Η υδραυλική εγκατάσταση του λέβητα, αποτελεί μία εξειδικευμένη εργασία που μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από επαγγελματίες υδραυλικούς. Αν θέλεις να ζεσταίνεις το σπίτι σου χωρίς να πληρώνεις τεράστια ποσά για θέρμανση θα πρέπει να απευθυνθείς στους έμπειρους επαγγελματίες τεχνικούς μας έτσι ώστε να γίνει σωστά η τοποθέτηση καυστήρα πετρελαίου.

Διάλεξε με προσοχή το λέβητα.

Ο λέβητας πρέπει να επιλέγεται πάντα μετά από μελέτη ειδικού μηχανικού. Είναι αρκετά σύνηθες να επιλέγονται μεγαλύτεροι λέβητες από ότι χρειάζεται με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερο κόστος αγοράς.

Να γίνουν σωστές ρυθμίσεις στον λέβητα-καυστήρα.

Ο τεχνικός μας θα σου φτιάξει εύκολα τις ρυθμίσεις με τέτοιο τρόπο ώστε το σύστημά σου να είναι αποδοτικό, αλλά μέσα στα επιτρεπτά όρια εκπομπής ρύπων πάντα με τη συνοδεία του απαραίτητου πιστοποιητικού.

Διάλεξε με προσοχή τους κυκλοφορητές θέρμανσης.

Οι κυκλοφορητές θέρμανσης είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο σε κάθε εγκατάσταση καλοριφέρ. Ένα πιο μεγάλο ή πιο μικρό μέγεθος μπορεί να επιφέρει μεγάλη κατανάλωση ενέργειας ή αδυναμία θέρμανσης κάποιων σημείων.

Εξασφάλισε καλή μόνωση στις σωληνώσεις.

Ένα αρκετά συχνό λάθος που γίνεται για λόγους οικονομίας είναι να μη μονώνονται καλά κάποιες εξωτερικές σωληνώσεις. Το αποτέλεσμα είναι απώλειες θερμότητας και μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

Τοποθέτησε όσο δυνατόν πιο ομοιόμορφα τα σώματα στο χώρο.

Η κακή θέση θερμαντικών σωμάτων είναι πολλές φορές αιτία για κρύους χώρους και υπερβολική κατανάλωση πετρελαίου.

Οι επαγγελματίες υδραυλικοί μας, έχουν εγκαταστήσει εκατοντάδες σώματα καλοριφέρ και στέκονται και δίπλα στους πελάτες έπειτα από την τοποθέτηση για να προγραμματίσουν τη μετέπειτα συντήρησή του.