Συντήρηση επαγγελματικών κλιματιστικών

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συντήρηση συστημάτων κλιματισμού σε επαγγελματικούς χώρους, με συστήματα ημικεντρικά, Multi, VRV και βιομηχανικά συστήματα. Η συντήρηση γίνεται από εξειδικευμένους ψυκτικούς, με την επίβλεψη μηχανολόγου μηχανικού, για την άρτια λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού.

Όλες οι εφαρμογές κλιματισμού χρειάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα συντήρηση. Η τακτική συντήρηση είναι μία βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια τόσο των μηχανημάτων όσο και των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν.

Η τακτική συντήρηση των μηχανημάτων από ειδικευμένους ψυκτικούς εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων, δηλαδή, τη μέγιστη απόδοση με το λιγότερο κόστος (βλαβών-κατανάλωσης), τη βέλτιστη ποιότητα του παρεχόμενου αέρα, τις σωστές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας στο χώρο, ακόμη και τη χαμηλότερη στάθμη θορύβου των μηχανημάτων.

Η εταιρεία μας γνωρίζοντας αυτές τις ανάγκες και έχοντας πλήρη κατάρτιση για όλους τους τύπους μηχανημάτων και δικτύων αναλαμβάνει τη συντήρησή τους προσφέροντας την υπηρεσία “συμβόλαια συντήρησης”. Με προγραμματισμένες επισκέψεις που ορίζονται στο συμβόλαιο και εγκρίνει ο πελάτης, αναλαμβάνει τη συντήρηση των μηχανημάτων και τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ή βλάβης, μπορεί να δώσει λύσεις που αφορούν επιδιορθώσεις δικτύου, επισκευή μηχανημάτων και σε χρόνους που θα οριστούν στο συμβόλαιο ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και την κρισιμότητα του χώρου.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει να εκτελέσει συμβόλαια συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Μεγάλα καταστήματα, αλυσίδες καταστημάτων, δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες κ.τ.λ.